סריול אטלנטי - Greater amberjack

Seriola dumerili

אינטיאס, אריצ'ולה, שולה

סריול אטלנטי - Greater amberjack
צילום: גל אייל
סריול אטלנטי - Greater amberjack
צילום: עודד בן שפרוט צולם בזנוביה
כללי:
דג ממשפחת הצניניתיים.

תפוצתו באינדו פסיפי, במערב ובמזרח האטלנטי.

סימני ההיכר של הסריול האטלנטי הם בסיס סנפיר שת קצר משמעותית מסנפיר הגב וקו אלכסוני כהה החוצה את העין מכיוון הפה לאחורי הראש.
 
הדג החי בלהקות בגוף המים וניזון בעיקר מדגים קטנים.
בצעירותם הדגיגים נאספים מתחת לגופים צפים כמו מצופים.

דג בעל ערך מסחרי, נידוג בכל שיטות הדיג.
בית גידול:
גוף המים
גודל:
150-15 ס"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מקומי
מין לא מוגן
בעל ערך מסחרי גדול
לא מזיק