אובלד שחור זנב - Saddled seabream

Oblada melanura

מנוריון

אובלד שחור זנב - Saddled seabream
צילום: טל שמע
אובלד שחור זנב - Saddled seabream
צילום: שבי רוטמן צולם בקניון אכזיב
אובלד שחור זנב - Saddled seabream
צילום: שבי רוטמן צולם בחוף גורדון
כללי:
מין במשפחת הספרוסיים.
תפוצתו במזרח האוקיינוס האטלנטי ובים תיכון.

דג כסוף אחיד או עם פסי אורך דקים מאוד. כתם שחור גדול מכסה את גבעול הזנב.

האובלד שחור הזנב חי בלהקות בגוף המים, לרוב מעל אזורי צמחייה או סלעים. ניזון מפלנקטון.

נפוץ בחופי הארץ, נידוג ברשתות ובעל חשיבות מסחרית.
בית גידול:
גוף המים באזור הסלעים.
גודל:
22-12 ס"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא בסיכון
מקומי
מין לא מוגן
בעל ערך מסחרי
לא מזיק