Velella - Sea raft, By-the-wind sailor, Purple sail, Little sail

Velella velella

Velella - Sea raft, By-the-wind sailor, Purple sail, Little sail
צילום: רוני זיו צולם בבת ים
Velella - Sea raft, By-the-wind sailor, Purple sail, Little sail
צילום: רוני זיו צולם בבת ים
כללי:
מין השייך למשפחת המפרשוניים במערכת הצורבים, חי בים הפתוח ובעל תפוצה קוסמופוליטית.

מהווה חלק מחברת בעלי החיים המבלים את חייהם על פני המים. כל פרט הוא למעשה מושבה של הידרואידים, או פוליפים, קוטר המושבה עד שבעה ס"מ, וצבעה כחול כהה. אחד האלמנטים הבולטים במושבה הוא המפרש השקוף המזדקר כלפי מעלה ומשמש לתנועה עם הרוח על שטח פני הים. בתנאיםמסויימים ובעונות מסויימות, בעיקר בחודשי האביב, מתרחשים אירועי החפה של אלפי פרטים הנשטפים אל החופים.

כמו צורבים אחרים, מין זה הוא טורף הניזון בעיקר מפלנקטון אותו צד באמצעות זרועות הציד הפונות מטה אל תוך גוף המים ונושאות תאים צורבים.

תאים אלה לרב אינם מסוכנים לאדם, אך מומלץ להימנע ממגע עימם.

בית גידול:
הים הפתוח
גודל:
קוטר עד 7 ס"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מקומי
מין מוגן
חסר ערך מסחרי
צורב