Thuridilla hopei - Thuridilla hopei

Thuridilla hopei

עלעלית, חשופית

Thuridilla hopei - Thuridilla hopei
צילום: רוני זיו צולם בחוף הסלע בבת ים
Thuridilla hopei - Thuridilla hopei
צילום: ירון הלוי צולם בחוף הסלע בבת ים
Thuridilla hopei - Thuridilla hopei
צילום: רוני זיו צולם בחוף הסלע בבת ים
כללי:

חיננית-ים מסדרת העלעליות (Order SACOGLOSSA) ממשפחת ה - Plakobranchidae
תפוצתה מחלקו המערבי של הים התיכון ועד חלקו המזרחי, בחופי ספרד האטלנטיים, מהאיים האזוריים והקנריים.


לעלעלית זו גוף בצבע סגול כהה עד שחור, צורתה כעלה מקופל כמיני עלעליות אחרות.

לאורך שתי קצוות הגלימה פס כתום ומתחתיו נקודות/פס כחול ואחריו פס צהוב.

אונות הראש בצבע הגוף ובצידן הפנימי פס לבן-צהבהב, שלעיתים תחום בצבע כחול.


מין זה חי על גבי סלעים המכוסים באצות, הידרתיים, ספוגים וחי טחביים, בעומק רדוד, ולעיתים מתחת לסלעים.

כמו שאר העלעליות, מין זה ניזון מאצות, והוא מסוגל לאגור בגופו תאים כלורופלסטים שאינם מתעכלים בקיבה, והם ממשיכים לייצר תרכובות פחמניות בתהליך הפוטוסינתזה לטובת העלעלית במשך חודשים רבים.


בית גידול:
מצע סלעי
גודל:
15-20 מ"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מקומי
מין מוגן
חסר ערך מסחרי
לא מזיק