Pycnoclavella communis

Pycnoclavella communis

Pycnoclavella communis
צילום: שבי רוטמן צולם בניצן
כללי:
תפוצתו בצפון מזרח האוקיינוס האטלנטי ובים תיכון.
בית גידול:
עומק 60-4 מטר
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מקומי
מין לא מוגן
לא עודכן