Prostheceraeus roseus - Pink flatworm

Prostheceraeus roseus

תולעת ורודה

Prostheceraeus roseus - Pink flatworm
צילום: עמרי סלנר
Prostheceraeus roseus - Pink flatworm
צילום: שבי רוטמן צולם בקניון אכזיב
כללי:
תולעת שטוחה ממערכת התולעים השטוחות Platyhelminthes החיה באופן חופשי.
נפוצה בים התיכון ובאוקיינוס האטלנטי
התולעים מצויות לרוב על גבי סלעים, אצות גירניות, ספוגים, מושבות איצטלנים וחי-טחביים.
התולעת הורודה ניזונה מבעלי חיים צמודי מצע או בעלי חיים מושבתיים כמו איצטלנים, חי טחביים, ספוגים, הידרתיים ורכיכות. התולעת עוטפת את טרפה בריר ולאחר מכן מפרישה אנזימים המעכלים אותו באופן חלקי.

כל תולעת היא הרמפרודיטית ויכולה לתפקד כזכר או נקבה בו זמנית אך לרוב לא מתרחשת הפריה עצמית.
בית גידול:
לרוב חי באזורים סלעיים המכוסים בבעלי חיים צמודי מצע בעומק 5 עד 50 מטרים.
גודל:
3-2 ס"מ
ניתן למצוא באתרים
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מקומי
מין לא מוגן
לא עודכן