Planocera sp - Flatworm

planocera sp.

תולעת שטוחה

Planocera sp - Flatworm
Planocera sp - Flatworm
צילום: אמיר ווידנפלד צולם בקיסריה
כללי:
תולעת שטוחה השייכת לסדרה Polycladida  המייצגת את התולעים השטוחות החיות באופן חופשי.

התולעים מצויות לרוב על גבי סלעים, אצות גירניות, ספוגים, מושבות איצטלנים וחי-טחביים. 

לתולעת גוף אליפטי שטוח ודק מאוד. גופה לבן-צהבהב עליו פזורות לעיתים נקודות לבנות. דרך גופה השקוף ניתן להבחין באיבריה הפנימיים. ברבע השני של הגוף מצויים שני מחושים בולטים ובבסיסם עיניות כהות קטנות.

כל תולעת היא הרמפרודיטית ויכולה לתפקד כזכר או נקבה בו זמנית אך לרוב לא מתרחשת הפריה עצמית. 

בית גידול:
מצע סלעי
גודל:
1 - 5 ס"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מקומי
מין לא מוגן
לא עודכן