Percnon gibbesi - Sally Lightfoot, nimble spray crab, urchin crab

Percnon gibbesi

Percnon gibbesi - Sally Lightfoot, nimble spray crab, urchin crab
צילום: טל שמע צולם בראש הנקרה
Percnon gibbesi - Sally Lightfoot, nimble spray crab, urchin crab
צילום: טל שמע צולם בראש הנקרה
כללי:
סרטן בעל תפוצה רחבה שמוצאו משני צידי האוקיינוס האטלנטי ובמזרח הפסיפי. בשנת 1999 נאסף לראשונה בים התיכון במיצרי סיציליה ומאז התפשט מזרחה עד לחופי ישראל.
חי באזור רדוד וסלעי באזורים חופיים החשופים לפעילות הגלים ומסתתר בין הסלעים והאצות. גופו רחב ושטוח בצורת דיסק, רגליו דקות וארוכות וטבעות צהובות סביב המפרקים.
סרטן צמחוני הניזון בעיקר מאצות. 

באזורים נוספים בים התיכון אליהם פלש, התפתחה אוכלוסיה משגשגת אולם, בחופי ישראל נצפה לעיתים נדירות בלבד. למרות שתועד מחופי הים התיכון מספר פעמים מאז שנת 2009, נאסף ודווח בספרות המדעית רק ב 2015.

ידוע בישראל בעיקר מחופי ראש הנקרה.
בית גידול:
אזורי סלע רדודים באזורי פעילות הגלים
גודל:
אורך הגוף ללא הרגליים כ - 3 ס"מ
ניתן למצוא באתרים
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מהגר
מין לא מוגן
חסר ערך מסחרי
לא מזיק