Parazoanthus axinellae - Yellow encrusting anemone

Parazoanthus axinellae

Parazoanthus axinellae - Yellow encrusting anemone
צילום: יוסי אליני צולם בקניון אכזיב
Parazoanthus axinellae - Yellow encrusting anemone
צילום: שבי רוטמן צולם בקניון אכזיב
כללי:
אלמוג זואנטיד מושבתי שתפוצתו בחופי אירופה האטלנטים ובים התיכון. 
אלמוגים זואנטידים שונים משושנות הים במבנה האנטומי שלהם וכן ביצירת מושבת פוליפים אמיתית המחוברים זה לזה ברקמה משותפת. 
גדלים על מצע סלעי, לרב על גבי בעלי חיים אחרים כמו צדפות, תולעים וכן על גבי ספוגים. גבעול הפוליפ מכוסה לרב בגרגרי חול או ברקמה של ספוג.
צבעו צהוב או כתום ובכל פוליפ בין 24 ל 36 זרועות המסודרות על גבי כל פוליפ בשתי שורות.
בית גידול:
מצע סלעי או על גבי בעלי חיים אחרים עד לעומק של 100 מטר.
גודל:
גובה הפוליפ עד 20 מ"מ
ניתן למצוא באתרים
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מקומי
מין מוגן
חסר ערך מסחרי