Condylactis aurantiaca - Golden anemone

Condylactis aurantiaca

שושנת ים זהובה

Condylactis aurantiaca - Golden anemone
צילום: דפנה ליטוין צולם בקניון אכזיב
כללי:
מין של שושנת ים (שם מדעי: Actiniaria) אנדמי לים התיכון. 

שושנת הים היא יצור שוכן מים, הקרוי על שם הפרח היבשתי, וניזון מסינון המים באמצעות הזרועות. לשושנת הים רגל יחידה שברוב המינים מעוגנת לסלעים או לחול. 
השושנה הזהובה גדולה יחסית, בעלת  96 זרועות הערוכות ב-5 כתרים סביב פתח הפה והיא לרב קבורה ברובה בחול או במצע. 
בחופי ישראל מצויה בעיקר ליד ריפים עמוקים בעומק או בחול בעומק העולה על 10 מטר

צבע הזרועות אפור עם נטיות ללבן חום וצהוב. קצה הזרועות סגול.
בית גידול:
למעלה מ- 10 מטר על מצע חולי או סלעי באיזורי ריף.
גודל:
עד 30 ס"מ קוטר כולל זרועות
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מקומי
מין מוגן
לא עודכן
צורב