Calcaronea

Calcaronea

ספוג גירני

Calcaronea
צילום: דפנה ליטוין צולם בניצן
כללי:
ספוג גירני (שם מדעי: Calcarea) בעל מחטוני שלד העשויים מסידן פחמתי בצורת קלציט או ארגוניט.

כיום מוגדרים כ-680 מיני ספוגים גירניים שהם כ8% ממיני הספוגים. מתקופות קדומות מזוהים כ-100 סוגים שונים של מאובני ספוג גירני.

ספוגים גירניים חיים בים, לרוב במי חופים. בדרך כלל, הספוגים הגירנים הם קטנים בגדלם, גובהם פחות מ-10 סנטימטרים, וחדגוניים בצבעם.
בית גידול:
מי חופים
גודל:
5-2 ס"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מקומי
מין מוגן
לא עודכן