Botrylloides

Botrylloides sp.

איצטלן

Botrylloides
צילום: עודד בן שפרוט צולם בניצן
כללי:
איצטלן מושבתי בעל טוניקה משותפת.

איצטלנים מסוג Botrylloides, יוצרים מושבות שטוחות, שבהן הפריטים שקועים בגלימה בשורות מקבילות.
כל אחד מהפריטים הבדידים במושבה מזוהה בעזרת פתח צינורי במעטפת. 
האיצטלן עצמו מאופיין בזה שגופו אינו מחולק לאזורים שונים כמו חזה או בטן.

מושבות האיצטלנים מסוג זה הינן צבעוניות וניתן למצאן בצבעי האדום, הכתום ואפילו שחור.

איצטלנים מסוג זה ניתן למצוא צמודים למצע קשיח טיבעי או מלאכותי. בגלל יכולתם הטובה של איצטלנים מסוג זה להתיישב על מצע מלאכותי הכולל ספינות, סוג זה הפך לקוסמופוליטי ובמקרים רבים פולשני.

זיהוי וודאי של המינים יכול להעשות רק בעזרת מיקרוסקופ ע"י בחינה מדוייקת של החיה עצמה הנמצאת בתוך הגלימה.
בית גידול:
מצע קשיח
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מקומי
מין לא מוגן
לא עודכן