שייטית הלר - Indo-Pacific swimming crab

Charybdis hellerii

שייטית הלר - Indo-Pacific swimming crab
צילום: עמרי סלנר
כללי:
סרטן קטן בגודל 8-5 ס"מ. צבעו ירוק כהה עם סגול בהיר על הזרועות. על משטח גבו נטייה לסגול כהה.

תפוצתו באזור האינדו-פסיפי וממערב האוקיינוס האטלנטי.

השייט האינדו-פסיפי הוא טורף כללי, דבר המאפשר לו ניצול מירבי של מקורות מזון רבים ושונים.

השייט האינדו-פסיפי הינו מהגר לספסי מים סוף, בנוסף פלש סרטן זה במי ירכתיים של אניות גם למזרח האטלנטי לקריבים ולחופי ארצות הברית ומהווה איום בחלק אזורים על המינים המקומיים.
בית גידול:
עד עומק של 60 מטר
גודל:
8-5 ס"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מהגר
מין לא מוגן
לא עודכן