קסדה גלונית

Phalium granulatum undulatum

חלזון

קסדה גלונית
צילום: גל אייל
כללי:
חלזון ממשפחת הקסדתיים.

מאופיין בפיתול האחרון של הקונכיה, שהוא גדול מאד ותפוח, ומהווה את רוב נפחה של הקונכית.
שולי השפה החיצונית של הפתח מעובים ובעלי 19-18 רכסים. בקדמת הפתח מרזב קצר פתוח כלפי מעלה ולאחור.

החילזון הינו חילזון טורף. הוא ניזון מצדפות ומיני קיפודי ים.
לרוב מתחפר בקרקע החולית
בית גידול:
קרקע חולית בעומק 10-30 מטר
גודל:
עד 7 ס"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מקומי
מין מוגן
חסר ערך מסחרי