קברנון ברוד - Incognito goby

Gobius incognitus

קברנון ברוד - Incognito goby
צילום: ירון הלוי
כללי:
דג ממשפחת הקברנוניים.
בים תיכון מצויים כ-40 מיני קברנונים, לאורך חופי ישראל נצפו כ-15 מהמינים.

תפוצתו במזרח האטלנטי ובים התיכון.

הקברנון הברוד הוא דג קטן החי על הקרקע חולית ולעיתים על סלעים.
ניזון מחיות קטנות וצמחים אותם הוא מוצא על הקרקעית.

דג קבוע מקום ובעל נחלה משלו עליה הוא שומר.
לעיתים פרטים ממין זה חיים בשיתוף עם שושנת ים בשם דונגית צהובה.
בית גידול:
קרקע חולית או סלעית בעומק של עד 30 מטר
גודל:
4-3 ס"מ (מקסימום 10 ס"מ)
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא בסיכון
מקומי
מין מוגן
חסר ערך מסחרי
לא מזיק