צנינית אטלנטית - Blue runner

Caranx crysos

טרולוס, טרכון

צנינית אטלנטית - Blue runner
צילום: שחר חייקין
צנינית אטלנטית - Blue runner
צילום: ניר יהב צולם באיזור תל אביב
צנינית אטלנטית - Blue runner
צילום: ניר יהב צולם באזור תל אביב
כללי:
מין במשפחת הצניניתיים. 
תפוצתו באוקיינוס האטלנטי, בחלקו המערבי והמזרחי ובים תיכון. 

הצנינית הינו דג טורף החי לרב בלהקות קטנות או כבודדים, לעיתים רחוקות שוחה בלהקות גדולות מאוד.
לרוב שוחה בגוף המים בקירבה לאזורי החוף ועד לעומק של 100 מטר ואך יותר.

הדג ניזון מדגים קטנים החיים בגוף המים, מחסרי חוליות גדולים כמו סרטנים וגם מזואופלנקטון.
פרטים צעירים לעיתים מוצאים מחסה בין זרועות של מדוזות או מתחת לעשבים הצפים במים

נפוץ מאד בחופי הארץ. דג מאכל משובח בעל חשיבות כלכלית רבה. נידוג בשיטות דיג שונות הן בדיג מסחרי והן על ידי דייגים ספורטיביים. 
בית גידול:
גוף המים
גודל:
40-10 ס"מ גודל מקסימלי 70 ס"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא בסיכון
מקומי
מין לא מוגן
בעל ערך מסחרי גדול
לא מזיק