צלחית אילתית

Cellana rota

צלחית אילתית
צילום: דפנה ליטוין צולם באזור נהריה
כללי:
מין של חלזון ימי ממשפחת הצלחתיים (Patellidae).

תפוצתה של הצלחית האלתית באינדו פסיפי, ים סוף, ים תיכון וצפון האטלנטי. הצלחית האילתית הינה מהגרת לספסית.

לצלחית האילתית קונכיה הדומה לצלחת שטוחה מאד. לקונכיה פתח גדול וחסר מכסה ושפתה מותאמת לחיספוס של הסלע.
לצלחית רגל גדולה וחזקה בעזרתה הוא צמוד למצע ואפילו גלי ים חזקים לא מנתקים אותה ממקומה.

צבעה החיצוני של הקונכיה חום חיוור עד צהבהב עם כתמים של חום כהה. צבעה הפנימי לבן שקוף.

הצלחית ניזונה מאצות אותן היא מכרסם תוך כדי הליכתו על הסלע. הצלחית פעילה בלילה.בית גידול:
איזור הכרית על מצע סלעי
גודל:
עד 35 מ"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מהגר
מין מוגן
לא עודכן