עקרבנון קטן קשקשים - Black scorpionfish

Scorpaena porcus

עקרבנון קטן קשקשים - Black scorpionfish
צילום: עמית גןלדווסר צולם בנהריה
עקרבנון קטן קשקשים - Black scorpionfish
צילום: יואב לביא צולם בקיסריה
עקרבנון קטן קשקשים - Black scorpionfish
צילום: דפנה ליטוין צולם מול חופי נהריה
כללי:
מין במשפחת העקרבנוניים. 
משפחה זו כוללת דגים מגושמים, שראשם גדול ומשורין ועטור קוצים ודבלולים רבים. 

הדגים המגושמים רובצים על קרקעית הים או בין סלעים ואינם מרבים לשחית. צבעו של העקרבנון דומה לצבעי הסביבה שבה הוא רובץ, ויחד עם הדבלולים הבולטים מגופו הוא מסווה היטב. 

העקרבנון קטן הקשקשים  הינו דג טריטוריאלי, הניזון מדגים וסרטנים אותם הוא צד מהמארב. 

העקרבנון דג ארסי! הארס נמצא בקוצים של סנפירי הדג. 
הארס משמש לו להגנה מפני אויבים. לאדם גורם ארס זה כאבים קשים וחם גבוה, אך אינו גורם מוות. 

בית גידול:
אזורים סלעיים, שטחים חוליים או על מרבדי אצות.
גודל:
37-15 ס"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מקומי
מין לא מוגן
חסר ערך מסחרי
ארסי