עלעלית מקושטת - Ornate elysia

Elysia ornata

חשופית, אליסיה

עלעלית מקושטת - Ornate elysia
צילום: שבי רוטמן
כללי:
חיננית-ים מסדרת העלעליות (Order SACOGLOSSA), ממשפחת האליסיים (Elysiidae). 

לא קיים תיעוד רב לגבי מין זה, ויש ספק אם אכן זהו מין נפרד. 
עלעלית זו גדולה יחסית לשאר העלעלית, יכולה להגיע לשלושה עד חמישה ס"מ. חייה במים רדודים בקרבת אצות, לרוב ירוקיות. 

העלעליות צימחוניות הניזונות על ידי מציצת הירוקנים (כלורופלסטים) של אצות. מסיבה זו מעדיפות העלעליות אצות ירוקיות, בעלות תאים גדולים מרובי כלורופלסטים, המייעלים את תהליך ההזנה. 
הכלורופלסטים, שתפקידם באצה לייצר תרכובות פחמניות, אינם מתעכלים בקיבת העלעלית, וממשיכים לייצר תרכובות פחמניות לטובת העלעלית במשך חודשים רבים. 

ישנה השערה שלעלעליות רשת ורידים הפרוסה על גב המשמשת כמעין "זים הפוך" לקליטת פחמן דו חמצני הנדרש לפעילות הכלורופלסטים ולשחרור החמצן הנוצר בתהליך הפוטוסינטזה.
בית גידול:
במיים רדודים באזורי אצות.
גודל:
5-3 ס"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מקומי
מין מוגן
חסר ערך מסחרי