סרטנון עינוני - Harlequin prawn-goby

Cryptocentrus caeruleopunctatus

גובי, שרימפ גובי, קברנון

סרטנון עינוני - Harlequin prawn-goby
צילום: שבי רוטמן צולם בקניון אכזיב
סרטנון עינוני - Harlequin prawn-goby
צילום: אורן קליין צולם בקניון אכזיב
סרטנון עינוני - Harlequin prawn-goby
צילום: שבי רוטמן צולם בקניון אכזיב
כללי:
דג ממשפחת הקברנוניים.
תפוצתו בים סוף. מין זה אנדמי לים סוף ואינו ידוע מאזורים אחרים באוקיינוס ההודי.
בנובמבר 2014 נצפה לראשונה בים התיכון בקניון אכזיב והינו מהגר לספסי.

באילת מצוי הסרטנון בעומקים רדודים בין 0.5 מ' ועד 10 מ' ואילו בים התיכון ידוע בעיקר מאזורים עמוקים יותר בין 20 מ' ל- 30 מ'.

דגי הסרטנונים מציגים חיי שיתוף הדוקים עם סרטנים נקשנים בתוך מחילות החפורות בחול.
בעוד הנקשן חופר את המחילה ומתחזק אותה, הסרטנון עומד בפיתחה על המשמר. בשעת סכנה בורח הדג לתוכה ובכך מתריע לנקשן להסתתר עמוק  בתוכה.

בים התיכון חי הסרטנון העינוני אף הוא עם סרטן שיתופי ובקניון אכזיב התבססה מושבה המונה עשרות פרטים החיים בשותפות עם הנקשנים במחילות סמוכות זו לזו. 

הסרטן השיתופי עדיין לא זוהה לכן לא ידוע אם פלש אף הוא מים סוף או שמא מדובר בסרטן מקומי שאימץ למחילתו את השותף החדש.

בית גידול:
אזור חולי בעומק רדוד ועד 30 מ'
גודל:
עד 13 ס"מ
ניתן למצוא באתרים
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מהגר
מין לא מוגן
חסר ערך מסחרי
לא מזיק