סרחן

Ircinia fasciculata

ספוג

סרחן
צילום: שבי רוטמן צולם באזור אכזיב
כללי:
ספוג ממחלקת הספוגניים (שם מדעי: Demospongiae) המחלקה הגדולה ביותר בתוך הספוגים.
שלדם של הספוגים ממחלקה זו עשוי תחמוצת צורן.

צורתו כגושים דמויי כרומים בעובי 4-1 ס"מ. צבעיו חומים עד שחומים.
מדיף ריח גפריתי ומכאן נגזר שמו.
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מקומי
מין מוגן
לא עודכן