סטנלה מפוספסת - Striped dolphin

Stenella coeruleoalba

דולפין

סטנלה מפוספסת - Striped dolphin
צילום: אביעד שיינין (מחמל"י) חוף בת-ים, בידיים המסורות של אנשי מחמל"י
כללי:
סטלנה מפוספסת הינה דולפין של ים פתוח ומים עמוקים. תפוצתו קוסמופוליטית.

בצורתה החיצונית  דומה לדולפין המצוי, אך גופו מוצק יותר, צבע הגב כחול אפור כהה והבטן בהירה. לאורך גופו שלושה פסים שחורים היוצאים מהעין, האחד לכיוון פי הטבעת, השני לסנפיר החזה והשלישי, קצר ודק, עובר ביניהם.

חי לרוב בלהקות גדולות אך בים תיכון הלהקות לרוב מונות 25-7 פריטים. אינו ידידותי במיוחד ואינו נוטה ללוות כלי שייט. בארץ מוכר בעיקר מהחפות של פריטים בודדים הן גוססים והן בריאים בכל הגילים.

ניזון מדגים ודיונונים.

הסטנלות בים תיכון מגיעים לבגרות מינית בגיל 12 לערך, הגורים מלווים את הלהקה עד גיל 4 ואז פורשים ללהקות צעירים.

למידע נוסף:
מחמל"י - מרכז חקר, מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל
מחמל"י דף הפייסבוק
בית גידול:
מים עמוקים
גודל:
אורך גוף כ-2 מטר
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא בסיכון
מקומי
מין מוגן
חסר ערך מסחרי
לא מזיק