נוצנית לבנה - podded hydroid

Aglaophenia pluma

נוצנית לבנה - podded hydroid
צילום: דפנה ליטוין צולם בסטיל אחי כידון
כללי:
מין במשפחת הנוציתיים.
אחד הנציגים הטיפוסיים של ההידרתים מכוסי-הפוליפ במים רדודים ואזורי סלע.

צבעה של הנוצנית לבן, והיא גדלה במושבות. כל מושבה בנויה מעשרות ענפים המתחילים מ"שורש" משותף והזוחלים על המצע.
אורך הענפים 3-4 ס"מ. על הסעיפים הצדדיים של הענפים קבועים הפוליפים.
בית גידול:
אזורים סלעיים
גודל:
3-4 ס"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מקומי
מין מוגן
לא עודכן
צורב