מינון שלוח - Picarel

Spicara smaris

רופוס מזוייף

מינון שלוח - Picarel
צילום: שחר חייקין צולם ביוון
מינון שלוח - Picarel
צילום: שבי רוטמן צולם בזנוביה
כללי:
דג ממשפחת המינוניים.

תפוצתו במזרח האטלנטי כולל הים התיכון והים השחור.

חי על קרקע בוצית או אזורים עשירים בצמחיה בעומק של עד 170 מטר. המינון השלוח חי בלהקות לאורך כל השנה חוץ מאשר בעונת הרבייה.

ניזון מחסרי חוליות קטנים.

דג בעל גוף צר ולסת עליונה משורבבת. על צד גופו כתם שחור בודד.

דג מאכל בעל חשיבות מסחרית קטנה.
בית גידול:
קרקע בוצית ואזורי צמחיה בעומק 170-15 מטר
גודל:
14-5 ס"מ (מקסימום 20 ס"מ)
ניתן למצוא באתרים
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מקומי
מין לא מוגן
בעל ערך מסחרי קטן
לא מזיק