כילון ארבע קו - Indian Ocean twospot cardinalfish

Cheilodipterus novemstriatus

כילון נקודתיים

כילון ארבע קו - Indian Ocean twospot cardinalfish
צילום: שבי רוטמן צולם בניצן
כללי:
דג ממשפחת האפוגוניים (חשמנוניים).

תפוצתו במערב האוקיינוס ההודי ובים האדום. הכילון ארבע-קו הינו מהגר לספסי, בשנת 2010 דווח לראשונה מים תיכון לחופי תל אביב. 

לכילון ארבע-קו צבע בהיר ומספר קווי אורך. על צידיו, בבסיס הזנב, כתם בולט. מיני הכילון מאופיינים בניבים הארוכים משאר השיניים.

בים האדום הכילון נמצא באזור השונית הרדודה (עד 10 מטר) בקבוצות של כ-30 פרטים לרוב בין קוצי קיפוד הים. בים תיכון לעומת זאת דווח לראשונה משברי ספינה טרופה בעומק 30 מטר בקרבת האפוגון המקומי הים תיכוני. ריכוזים גדולים של דגי הכילון נצפו באזורים סלעיים הנושקים לקרקע חולית, בסוף הקיץ ובסתיו.
בית גידול:
אזורים סלעיים ושברי ספינות עד 30 מטר
גודל:
עד 8 ס"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מהגר
מין מוגן
חסר ערך מסחרי
לא מזיק