חסנית

Ulva intestinalis

חסנית
צילום: דפנה ליטוין צולם בחוף נהריה
כללי:
אצה ירוקייה ימית מסדרת החסניתאים.
מזכירה בצורתה הכללית חסה, בנוייה מיחידות שטוחות ודקות, ומחוברת ממרכזה לסלע או לאצה אחרת.

אורכו של עלה יכול להגיע ל30 ס"מ. אחרי שחרור תאי הרבייה, לעיתים נראים מקטעים לבנים על גבי העלה הירוק. קטעים אלה הכילו תאי רבייה והתרוקנו מתוכנם כולל הכלורופלסט הירוק, משאירים בצמח האם דופן תא ריק מתוכן.

החסנית נפוצה באזור הגאות והשפל. זהו אזור קשה למחייה המושפע מתנודות קיצוניות בתנאי טמפרטורה, מליחות, התייבשות וזיהומים שונים.
בית גידול:
סלעים באזור הגאות והשפל
גודל:
עד 30 ס"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מקומי
מין לא מוגן
לא עודכן