חדון אזור - Sharpsnout seabream

Diplodus puntazzo

פונטצו, עספור

חדון אזור - Sharpsnout seabream
צילום: שבי רוטמן צולם בזנוביה
כללי:
דג ממשפחת הספרוסיים.

תפוצתו במזרח האטלנטי כולל הים התיכון והים השחור.

חי בלהקות קטנות או כבודדים. דג כסוף, המאופיין בכתם שחור בחלקו העליון של סנפיר החזה. חרטומו החד של הדג נתן לו את שמו.

ניזון מסרטנים, תולעים רב זיפיות, רכיכות ואצות.

חי במי חופים בעלי קרקע סלעית בעומק של עד 60 מטר, נפוץ למדי בים תיכון.
דג מאכל, גודל בעבר בכלובי הדגים באילת. 
בית גידול:
סלעי, עומק 60-5 מטר
גודל:
30-15 ס"מ (מקסימום 60 ס"מ)
ניתן למצוא באתרים
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מקומי
מין לא מוגן
בעל ערך מסחרי
לא מזיק