התמחות עומק

התמחות עומק נועדה לשפר את מיומנות הצולל באיזון ותנועה לעומק, ולהרחיב את גבולות יכולתו.

מגבלת העומק בצלילה נקבעה בהתאם לרמת הסיכון של הצולל, עקב מאפינים פיסיולוגים שונים כגון שכרון מעמקים.

בהתמחות העומק הצולל ילמד לבצע צלילות עומק תוך תכנון, מחשבה והתיחסות לסיכונים שאינם אופיינים לצלילות רדודות.

לאחר מעבר ההתמחות, הצולל ידע ויכיר את הסיכונים והמגבלות, יוכל לזהותם, לתכנן צלילה בהתאם ובעת הצורך, במידה והתפתח מצב בלתי צפוי, אף לשנות את תכנית הצלילה.

משך הקורס הינו שלושה ימים.


תנאי קבלה

צולל בדרגת שני כוכבים לפחות.

בעל הסמכת צולל הצלה.

הצהרה על בריאות תקינה.

מועמד שגילו צעיר מ-18 חייב באישור הורים.

מבנה כללי

חלק עיוני:
תכנון וביצוע צלילת עומק.

חלק מעשי:
שלוש צלילות עומק (עד 42 מטר).

היתרים והגבלות

רשאי לצלול לעומק מירבי של 42 מטר.

התמחות עומק הינה חובה לצולל המעונין להתקדם לכוכב שלישי.