הולכים על חוף נקי - זאת הארץ שלנו

חופי הים התיכון הלא מוכרזים מהווים אחוז נכבד מכלל החופים שלנו. האחריות לנקיון החופים הלא מוכרזים מוטלת על הרשות המקומית שבתחומה הם נמצאים. חופים אלה עשירים בחי ובצומח, והינם נכס תרבותי וסביבתי.
למרות כל זאת החופים הבלתי מוכרזים סובלים מהזנחה ומהצטברות פסולת הנזרקת על ידי חלק מהציבור הרחב או מגיעה בעזרת זרמי הים מארצות שכנות.

חלק ניכר מהפסולת המזהמת את חוף הים נסחפת לתוך המים. הפסולת החודרת למים, מזהמת את הים והקרקעית ויוצרת הן מפגעים אקולוגיים והן מפגעים אסתטיים.

מועדון הצלילה פוצקר חבר ליוזמת תוכנית "חוף נקי" של המשרד לאיכות הסביבה ורשות הטבע והגנים, לקיום ימי ניקיון תת ימי בהם מוזמן להשתתף ציבור הצוללים בארץ.

תכנית "חוף נקי" נועדה לסייע לרשויות המקומיות למלא את תפקידן בנקיון החופים, להזמין את הציבור הרחב לקחת חלק פעיל בנקיון החופים ולהדגיש את האחריות האישית של כל אחד ואחת למצבם של חופי ישראל.
תוכנית "חוף נקי" פעילה מיוני 2005 ותוצאותיה מעידות כי חל שיפור מהותי ברמת הניקיון.

מיכלי צלילה, משקולות, דחיסת אוויר וסירות ניתנים ע"י המועדון במחיר מוזל ביום זה עבור המעוניינים לקחת חלק במשימה.

הולכים על חוף נקי - זאת הארץ שלנו הולכים על חוף נקי - זאת הארץ שלנו הולכים על חוף נקי - זאת הארץ שלנו הולכים על חוף נקי - זאת הארץ שלנו הולכים על חוף נקי - זאת הארץ שלנו הולכים על חוף נקי - זאת הארץ שלנו הולכים על חוף נקי - זאת הארץ שלנו