דקר המכמורת - White grouper

Epinephelus aeneus

לוקוס לבן

דקר המכמורת - White grouper
צילום: גל אייל
כללי:
דג נפוץ בחופי הארץ.
מאופיין ע"י 4-2 פסים אלכסוניים בהירים על מכסה הזימים.

תפוצתו במזרח האוקיינוס האטלנטי, ודרום הים התיכון.

בצעירותו, עד שמגיע לאורך של כ-30 ס"מ חי על מצע רך או בוצי, בהמשך חייו עד לאורך של כ-70 ס"מ עובר הדקר לאזורים סלעיים בעומק של עד כ-50 מטר. הבוגרים יותר עוברים לאזורי מים פתוחים בעומק של עד 150 מטר על גבי מצע בוצי.

דקר המכמורת ניזון מדגים קטנים ומסרטנים.

נחשב לדג מאכל טעים וחשיבותו המסחרית רבה. עקב דייג מרובה אוכלוסיית דקר המכמורת החלה להדלל.
בית גידול:
בצעירותו איזורים סלעיים, לאחר מכן מים פתוחים.
גודל:
80-20 ס"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום בסיכון נמוך
מקומי
מין לא מוגן
בעל ערך מסחרי גדול
לא מזיק