דוקרנית אדומה - Comb grouper

Mycteroperca rubra

אירדי, לוקוס

דוקרנית אדומה - Comb grouper
צילום: שבי רוטמן צולם בקניון אכזיב
דוקרנית אדומה - Comb grouper
צילום: שבי רוטמן צולם באניה הטורקית מול נהריה
כללי:
דג ממשפחת הדקריים. 
תפוצתו במזרח האוקיינוס האטלנטי ובים תיכון. 

הדקרנית האדומה חייה באזורי סלעים וניזונה בעיקר מדגים וחסרי חוליות גדולים. 
בעונת הרבייה, החלה לרוב באביב, יוצרים התקבצויות רבייה עם מיני דקרים אחרים כמו דקר הסלעים ודקר אלכסנדרוני. 
דג נפוץ למדי. נחשב לדג מאכל מעולה.
בית גידול:
סלעים בעומקים 50-5 מטר
גודל:
80-20 ס"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא בסיכון
מקומי
מין לא מוגן
בעל ערך מסחרי גדול
לא מזיק