גרזינון הכוכים - Dusky sweeper

Pempheris rhomboidea

גרזן

גרזינון הכוכים - Dusky sweeper
כללי:
מין במשפחת הגרזנוניים. 
שמו של הגרזינון הגיע מצורת גופו הדומה לגרזן. גופו של הגרזינון צר וגבוה מאוד בחלקו הקידמי. 

דג לילי, בשעות היום חי במערת ונקיקים עד לעומק של כ-20 מטר בלהקות. עם רדת החשיכה, יוצאים דגי הלהקה לאסוף מזון בגוף המים. צעירי הגרזינון, עד גודל של כ-9 ס"מ, הם פעילי יום. רק בהתבגרותם מצטרפים ללהקות והופכים לפעילי לילה. 

גרזינון הכוכים הוא מהגר לספסי. בשנות ה-70 היגר מים סוף ותוך זמן קצר הפך לנפוץ בבית גידולו החדש. ניתן לראות בחופים הצפוניים של הים התיכון בישראל. 
למרות שבים סוף הגרזינון מתרבה כל השנה, עונת הרבייה של הגרזינונים של ים תיכון התקצרה ונמשכת רק בעונת הקיץ.
בית גידול:
אזורי נקיקים ומערות תת-ימיים בעומק 20-1 מטר.
גודל:
עד 18 ס"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מהגר
מין לא מוגן
חסר ערך מסחרי
לא מזיק