גנית מאדימה

Jania rubens

גנית מאדימה
צילום: דפנה ליטוין צולם בחוף נהריה
כללי:
אצה אדומייה גירנית מסדרת ה-כדידנאים.
אחד מכ-15 מיני גנית הנפוצים לחופי הים התיכון. כל מיני הגנית מאד דומים זה לזה.

הגנית נפוצה באזור הכרית התחתון, צמודה לסלעים באזורים המוצפים דרך קבע.
הצמח קטן, צבעו ורוד סגול אפרפר, בגודל של כ-4 ס"מ, אך גדל בצפיפות באזורים מוארים, ויוצר כרים צפופים.
הסבך הצפוף של הגנית מהווה בית גידול ליצורי ים זעירים רבים. 

האצה בנוייה ענפים דקים ומסועפים. אברי המין והמנבדים מתפתחים בקצות הענפים או בהסתעפויות.
בראשית החורף, אצות רבות נקרעות הסערות הים ונזרקות לחוף.
בית גידול:
אזור כרית תחתון
גודל:
עד 4 ס"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מקומי
מין לא מוגן
לא עודכן