ג'יגינג

שיטת דיג ורטיקלית בעומק לרוב על ידי דמויים מסירה.

בעת דיג בסגנון ג'יגינג מורידים פיתיון דמה מתכתי הנקרא "ג`יג" עד לקרקעית ומקפיצים אותו במהירות באופן המדמה תנועה תזזיתית של דיונון או דג.

שיטה זו מצריכה ציוד המסוגל לעמוד בעומסים גדולים במיוחד, כיוון ששיטת התפעול עצמה מפעילה על הציוד עומסים כבדים ושבסגנון זה עשויים להתפס דגים במשקל 10 ק"ג ומעלה.

השיטה דורשת מהדייג מאמץ פיזי לא קטן ולכן הפלגות ג'יגינג לא נמשכות לרוב מעבר לשלוש עד ארבע שעות.