בוצית ים-סופית

Brachidontes pharaonis

בוצית ים-סופית
צילום: דפנה ליטוין צולם בחוף נהריה
כללי:
מין של צדפה (Bivalvia) ממשפחת הבוציתיים (Mytilidea).
הצדפות הן המחלקה השנייה בגודלה במערכת הרכיכות ומונה כ-10,000 מינים. כל הצדפות שוכנות מים.

תפוצתה בים סוף, והיא מהגרת לספסית בים תיכון.

במשפחה זו, הצדפות נצמדות אל המצע בעזרת סיבי ביסוס.

הבוצית הים סופית חיה לרוב במושבות צפופות באזור התחתון של הכרית.
בית גידול:
סלעים באיזור הכרית התחתון
גודל:
2 ס"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מהגר
מין מוגן
חסר ערך מסחרי