ארגמון תלת טורי

Murex forskoehlii

חלזון

ארגמון תלת טורי
צילום: גל אייל צולם במכמורת
כללי:
מין במשפחת הארגמוניים.

המשפחה כוללת כ-400 מינים, מהם כ-20 נציגים בים תיכון.

הארגמון התלת טורי הינו מהגר לספסי.

גודלו עד כ-7 ס"מ, וזיזיו חדים. חי בחופים חוליים, בעיקר במפרצים רדודים.
בית גידול:
קרקע חולית של מים רדודים
גודל:
עד 7 ס"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מהגר
מין מוגן
חסר ערך מסחרי