אקון גבנוני

Nassarius gibbosulus

חלזון

אקון גבנוני
צילום: גל אייל צולם במכמורת
כללי:
תפוצתו של האקון הגבנוני בים תיכון.

הפיתול האחרון בקונכיה תפוח ועליו לרוב גבנונים נמוכים בשוליים האחוריים.

בית גידול:
קרקע חולית בעומק 5 מטר ומעלה
גודל:
עד 17 מ"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום לא הוערך
מקומי
מין מוגן
חסר ערך מסחרי