איפטסיה - Aiptasia

Aiptasia sp.

שושנת ים

איפטסיה - Aiptasia
צילום: שבי רוטמן
איפטסיה - Aiptasia
צילום: שבי רוטמן
כללי:

סוג של שושנת ים קטנה עד בנונית. 


לאיפטסיה גוף גלילי וצר שאינו מתכווץ. היא בעלת זרועות ציד דקות מסודרות בשני מעגלים בצבע חום בהיר. לעיתים האזור סביב הפה בהיר עד לבן. 

השושנה צמודה לסלעים או לעצמים אחרים במים. נמצאת לפעמים בקבוצות גדולות. 


לחופי הים התיכון של ישראל מספר מינים של איפטסיה שקשה להבחין ביניהם.

גודל:
עד 9 ס"מ
EX EW CR EN VU NT LC DD NE
קטגוריית איום
מקומי
מין מוגן
צורב