קורס צולל מועדון

קורס צולל מועדון מסביר את השפעות הסביבה התת מימית על הצולל ומלמד את כללי ההתנהגות העיקריים.

הקורס מקנה הרגלי התנהגות נכונים מתחת למים אשר יאפשרו לצולל לבצע צלילה בטוחה ומהנה במסגרת צלילה מודרכת.

החניך יוסמך לאחר שעמד בכל הדרישות המעשיות של הקורס, עבר את המבחן העיוני בהצלחה וקיבל את חתימתו של המדריך.

בוגר קורס צולל מועדון רשאי להצטרף לקורס כוכב ראשון לשלב המים הפתוחים במהלך שלושה חודשים מסיום הקורס או לאחר צלילת רענון ובדיקת מיומנויות.

משך הקורס הינו שלושה מפגשים של כ-3 שעות למפגש.


תנאי קבלה

גיל מינימלי 12 ביום תחילת הקורס. 

מועמד שגילו צעיר מ-18 חייב באישור הורים.

מבנה כללי
חלק מעשי:שעורי הים ניתנים להמרה בשעורי בריכה/מים שקטים בהתאם לשיקול המדריך.שני שעורי ים (עומק מירבי 6 מ').שעור בריכה/מים שקטים (עומק מירבי 3 מ').חלק עיוני:מבחן ידע מסכם.כללי התנהגות.הכרת ציוד הצלילה.הכרת הסביבה החדשה.
היתרים והגבלות

חייב בצלילה במסגרת מועדון עם מדריך בקבוצה של עד 6 צוללים.

רשאי לצלול לעומק מירבי של 12 מ'.