פתח חיפוש מתקדם סגור חיפוש מתקדם

חיפוש מתקדם

נמצאו 90 תוצאות
אברתן רחב שן
Rhinoptera marginata
אברתן רחב שן - Rhinoptera marginata
אגפית משוישת
Gymnura altavela
אגפית משוישת - Gymnura altavela
אדרית גושמנית
Atherinomorus forskalii
אדרית גושמנית - Atherinomorus  forskalii
אובלד שחור זנב
Oblada melanura
אובלד שחור זנב - Oblada melanura
אוכם גדול-קוץ
Sciaena umbra
אוכם גדול-קוץ - Sciaena umbra
אופון חום-פס
Upeneus pori
אופון חום-פס - Upeneus pori
אוקונוס מסורטט
Serranus scriba
אוקונוס מסורטט - Serranus scriba
אוקונוס פסוס
Serranus cabrilla
אוקונוס פסוס - Serranus cabrilla
אספירנה פסוסה
Sphyraena viridensis
אספירנה פסוסה - Sphyraena viridensis
אפוגון ים-תיכוני
Apogon imberbis
אפוגון ים-תיכוני - Apogon imberbis
אפוגון עיני
Apogonichthyoides pharaonis
אפוגון עיני - Apogonichthyoides pharaonis
בינתן פורסקל
Parupeneus forsskali
בינתן פורסקל - Parupeneus forsskali
ברקן אדום
Sargocentron rubrum
ברקן אדום - Sargocentron rubrum
גובוס גלילי
Boops boops
גובוס גלילי - Boops boops
גומבר טורף
Pomatomus saltatrix
גומבר טורף - Pomatomus saltatrix
גיטרן מובהק
Rhinobatos rhinobatos
גיטרן מובהק - Rhinobatos rhinobatos
גלדן שחור-פה
Galeus melastomus
גלדן שחור-פה - Galeus melastomus
גממית הפסים
Pomadasys stridens
גממית הפסים - Pomadasys stridens
גממית ים תיכונית
Pomadasys incisus
גממית ים תיכונית - Pomadasys incisus
גרזינון הכוכים
Pempheris rhomboidea
גרזינון הכוכים - Pempheris rhomboidea
דבשתן ים-תיכוני
Alectis alexandrina
דבשתן ים-תיכוני - Alectis alexandrina
דוקרנית אדומה
Mycteroperca rubra
דוקרנית אדומה - Mycteroperca rubra
דפדוף אטלנטי
Abudefduf saxatilis
דפדוף אטלנטי - Abudefduf saxatilis
דקר אלכסנדרוני
Epinephelus costae
דקר אלכסנדרוני - Epinephelus costae
דקר המכמורת
Epinephelus aeneus
דקר המכמורת - Epinephelus aeneus
דקר הסלעים
Epinephelus marginatus
דקר הסלעים - Epinephelus marginatus
דרקון עכבישי
Trachinus araneus
דרקון עכבישי - Trachinus araneus
זהרון הדור
Pterois miles
זהרון הדור - Pterois miles
זפיון מחוספס
Stephanolepis diaspros
זפיון מחוספס - Stephanolepis diaspros
חדון אזור
Diplodus puntazzo
חדון אזור - Diplodus puntazzo
חלילון חלק
Fistularia commersonii
חלילון חלק - Fistularia commersonii
חמת ים-סופי
Torquigener flavimaculosus
חמת ים-סופי - Torquigener flavimaculosus
חשמלן משויש
Torpedo marmorata
חשמלן משויש - Torpedo marmorata
חשמלן עינוני
Torpedo torpedo
חשמלן עינוני - Torpedo torpedo
טוסון ים-תיכוני
Thalassoma pavo
טוסון ים-תיכוני - Thalassoma pavo
טחן פרי
Pteromylaeus bovinus
טחן פרי - Pteromylaeus bovinus
טייר ים-תיכוני
Dactylopterus volitans
טייר ים-תיכוני - Dactylopterus volitans
טריגון חד-אף
Dasyatis pastinaca
טריגון חד-אף - Dasyatis pastinaca
טריגון נקוד
Himantura uarnak
טריגון נקוד - Himantura uarnak
טריגלה חלקה
Chelidonichthys lucerna
טריגלה חלקה - Chelidonichthys lucerna
יולית ים תיכונית
Coris julis
יולית ים תיכונית - Coris julis
כילון ארבע קו
Cheilodipterus novemstriatus
כילון ארבע קו - Cheilodipterus novemstriatus
כרומית ים תיכונית
Chromis chromis
כרומית ים תיכונית - Chromis chromis
כריש סנפירתן
Carcharhinus plumbeus
כריש סנפירתן - Carcharhinus plumbeus
לגינון מוארך
Lagocephalus sceleratus
לגינון מוארך - Lagocephalus sceleratus
לגינון נודד
Lagocephalus guentheri
לגינון נודד - Lagocephalus guentheri
להבי ים-תיכוני
Xyrichtys novacula
להבי ים-תיכוני - Xyrichtys novacula
מולית הפסים
Mullus surmuletus
מולית הפסים - Mullus surmuletus
מורנה ים תיכונית
Muraena helena
מורנה ים תיכונית - Muraena helena
מחבטן אפור
Taeniurops grabatus
מחבטן אפור - Taeniurops grabatus
מינון שלוח
Spicara smaris
מינון שלוח - Spicara smaris
ניבן חדגוני
Gymnothorax unicolor
ניבן חדגוני - Gymnothorax unicolor
נצרן ים-תיכוני
Balistes capriscus
נצרן ים-תיכוני - Balistes capriscus
סולית מצרית
Solea aegyptiaca
סולית מצרית - Solea aegyptiaca
סוסון ים סופי
Hippocampus fuscus
סוסון ים סופי - Hippocampus fuscus
סוסון ים תיכוני
Hippocampus hippocampus
סוסון ים תיכוני - Hippocampus hippocampus
סיכן הודי
Siganus luridus
סיכן הודי - Siganus luridus
סיכן משויש
Siganus rivulatus
סיכן משויש - Siganus rivulatus
סילגו נודד
Sillago suezensis
סילגו נודד - Sillago suezensis
סלפית צהובת פסים
Sarpa salpa
סלפית צהובת פסים - Sarpa salpa
סנדל פזלן
Bothus podas
סנדל פזלן - Bothus podas
ספרוס מצוי
Pagrus caeruleostictus
ספרוס מצוי - Pagrus caeruleostictus
סקומברן זריז
Scomberomorus commerson
סקומברן זריז - Scomberomorus commerson
סרגוס הפסים
Diplodus cervinus
סרגוס הפסים - Diplodus cervinus
סרגוס כתפי
Diplodus vulgaris
סרגוס כתפי - Diplodus vulgaris
סרגוס מסורטט
Diplodus sargus
סרגוס מסורטט - Diplodus sargus
סרדינית נקודה
Herklotsichthys punctatus
סרדינית נקודה - Herklotsichthys punctatus
סרטנון עינוני
Cryptocentrus caeruleopunctatus
סרטנון עינוני - Cryptocentrus caeruleopunctatus
סריול אטלנטי
Seriola dumerili
סריול אטלנטי - Seriola dumerili
עקרבנון סלעים
Scorpaena maderensis
עקרבנון סלעים - Scorpaena maderensis
עקרבנון קטן קשקשים
Scorpaena porcus
עקרבנון קטן קשקשים - Scorpaena porcus
צנינון דו - ימי
Alepes djedaba
צנינון דו - ימי - Alepes djedaba
צנינית אטלנטית
Caranx crysos
צנינית אטלנטית - Caranx crysos
צנינית שיננית
Pseudocaranx dentex
צנינית שיננית - Pseudocaranx dentex
קברנון ברוד
Gobius bucchichi
קברנון ברוד - Gobius bucchichi
קברנון ענק
Gobius cobitis
קברנון ענק - Gobius cobitis
קרנון דמומי
Parablennius sanguinolentus
קרנון דמומי - Parablennius sanguinolentus
קרנון מחושק
Parablennius incognitus
קרנון מחושק - Parablennius incognitus
קרנון מצוייץ
Scartella cristata
קרנון מצוייץ - Scartella cristata
קרנון שחור קו
Parablennius rouxi
קרנון שחור קו - Parablennius rouxi
שחורן אטלנטי
Schedophilus ovalis
שחורן אטלנטי - Schedophilus ovalis
שטח-ראש הודי
Platycephalus indicus
שטח-ראש הודי - Platycephalus indicus
שישן מסורטט
Lithognathus mormyrus
שישן מסורטט - Lithognathus mormyrus
שפמית ארסית
Plotosus lineatus
שפמית ארסית - Plotosus lineatus
שפתון ים-תיכוני
Symphodus mediterraneus
שפתון ים-תיכוני - Symphodus mediterraneus
תוכידג כרתי
Sparisoma cretense
תוכידג כרתי - Sparisoma cretense
תוכינון האוכפים
Scarus ghobban
תוכינון האוכפים - Scarus ghobban
תלתנית אטלנטית
Tripterygion delaisi
תלתנית אטלנטית - Tripterygion delaisi
תלתנית זוטית
Tripterygion melanurum
תלתנית זוטית - Tripterygion melanurum
תלתנית מובהקת
Tripterygion tripteronotum
תלתנית מובהקת - Tripterygion tripteronotum